Foto: Sabine Dohrmann / Das Bergische

Wegmanagement

Beste wandelaar,

hier vind je de actuele en algemene informatie uit het bereik 'wegmanagement'. Je kunt je via de actuele mededelingen (in het Duits) informeren, de routebeschrijving des van het Bergisches Wandelland bekijken, gpx-tracks van toegangswegen und verbindingswegen downloaden of onze vrijwillige wegebeheerders leren kennen. Natuurlijk vind je hier ook de contactgegevens van ons wegemanagement, die zich altijd verheugt over een feedback over de wegen en de bewegwijzering.

Wij wensen jullie veel plezier tijdens het wandelen in het Bergisches Wandelland!

Tips voor het juiste wandelen

Veel wandelaars wensen zich smalle paden en naar mogelijkheid wegen die dicht bij de natuur zijn. Daarbij moet het vanzelfsprekend zijn, dat dergelijke wegen met bijzondere aandacht moeten worden bewandeld. De volgende punten moet je voor je eigen veiligheid tijdens het wandelen in acht nemen:

  • Draag bij het weer passende, doelmatige kleding, die je beschermt tegen kou en regen of hitte en zon.
  • Plan je etappes met passende pauzes en ga spaarzaam om met je krachten.
  • Neem voldoende drinken mee. Er staan niet overal restaurants of cafés ter beschikking.
  • Trek bij de weg passende wandelschoenen aan, die je voldoende houvast geven op steile, rotsachtige en onregelmatige paden.
  • Juist bij slecht weer kunnen het bij natuurlijke paden vaak modderige en glibberige passages ontstaan. Vooral in de herfst moet je er ook rekening mee houden, dat op de grond liggend loof onregelmatigheden, wortels, stenen of gaten in de route kunnen verdekken. Je moet rekening houden met dergelijke belemmeringen als je een wandeling maakt!

Wegemanagement